To takie proste!
Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Unii Europejskiej w Choczewie
Strona głowna  /  O przedszkolu
O przedszkolu
 O naszym przedszkolu... 
 
Przedszkole w Choczewie jest placówką publiczną powołaną we wrześniu 2008 r.
Od 1 września 2016 roku zostało włączone w struktry Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Choczewie.
Od 1 września 2018 roku przedszkole jest częścią Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. Unii Europejskiej w Choczewie
Przedszkole wyposażone jest w 2 duże, jasne sale i pomieszczenia specjalistyczne. Dzieci spędzają czas w otoczeniu zabawek, wysokiej jakości pomocy dydaktycznych odpowiednich do ich wieku, potrzeb i zainteresowań. Rekreacji ruchowej dzieci i zabawom na świeżym powietrzu sprzyja sąsiedztwo parku oraz przedszkolny plac zabaw wyposażony w zjeżdżalnię, piaskownicę, huśtawki, bujaki.
 
Przedszkole jest miejscem, w którym zapewniamy dzieciom radość i bezpieczeństwo. Wykfalifikowane grono pedagogiczne i personel dbają o indywidualny rozwój każdego dziecka w atmosferze pełnej serdeczności, przyjaźni i troski.
 
Oferujemy zajęcia i zabawy prowadzone zgodnie z programem zatwierdoznym przez MEN, wzbogaconym o nowatorską metodę nauki pisania i czytania prof. Bronisława Rocławskiego "Glottodydaktyka"
 
 
Dotychczasowe sukcesy i osiągnięcia
 
 
Udział w lokalnych i ogólnopolskich projektach, akcjach i konkursach:
 
- udział w Przeglądzie Małych Form Teatralnych w Szemudzie "Nasze przedszkola są zdrowe, bezpieczne i kolorowe"
 
- realizacja projektu "Kubusiowi przyjaciele natury"- zdobycie certfikatów 2009/2010 oraz 2010/2011
 
- dwukrotny udział i zdobycie certyfikatów w projekcie "Wielki bal księżniczek"
 
- udział w "Basiowym balu pasiastych"
 
- zdobycie certyfikatu czystości "Poślij domestos do przedszkola" oraz rocznego zapasu środków czystości
 
- wygranie zabawek w konkursie plastycznym organizowanym przez Wader- Woźniak Sp. z o.o. "Sprawdzone przez przedszkolaków"
 
- zajecie I miejsca w konkursie fotograficznym "Bliżej Przedszkola w obiektywie"
 
- udział w "Akademii  Aquafresh"
 
- zdobycie I miejsca w konkursie plastycznym organizowanym przez wydawnictwo Novum Edukacja "List do św. Mikołaja"
 
- zdobycie patronatu programu "Mamo, Tato wolę wodę!" . Partnerami programu są Instytut Żywności i Żywienia, Instytut Matki i Dziecka, a hanorowym patronatem Minister Edukacji Narodowej.
 
- zdobycie I (2014 r.) i II (2015 r. oraz 2016 r.) miejsca oraz wyróznień (2017, 2018) w "Spartakiacie" w Kostkowie.
 
- zdobycie I miejsca (marzec 2015) i IV miejsca (marzec 2016) w trunieju karate "Przedszkolandia" organizowanym przez KKW w Wejherowie
 
- udział w bliżejprzedszkolnym projekcie "Poszukiwacze Przygód"
 
- udział w bliżejprzedszkolnym proejkcie "Książka dla przedszkolaka- cykliczne zbiórki kolorowanek dla dzieci z wejehrwoskiego szpitala
 
- udział w Konkursie Recytatorskim w Ciekocinie (maj 2018, maj 2019)
 
- udział w projekcie czytelniczym "Dalej Lama!" (czerwiec 2018)
 
- udział w ogólnopolskim projekcie "Mały miś w świecie wielkiej literatury" (2018/2019 oraz 2019/2020)
 
- udział w międzynarodowym projekcie "Piękna Nasza Polska Cała" (2018/2019)
 
- opracowanie i wdrożenie autorskiego (B. Paździo, M. Klabacha-Lica) projektu "Osiem dni w podróży" współfinansowanego przez fundację KGHM Polska Miedź (9-10.2018)
 
- opracowanie i wdrożenie autorskiego (B. Paździo, M. Klabacha-Lica) projektu edukacyjno - terapeutycznego "Eduprzedszkolak" w oparciu o metodę Eduklocki autorstwa Tomasza Pałasza. (5-9.2019, kontynuacja w 2019/2020)
 
 
Przedszkolebyło organizatorem międzyprzedszkolnych konkursów:
 
- Komkursy taneczne
 
- Konkurs piosenki "Śpiewaj z nami"
 
- Międzyprzedszkolny Festiwal Piosenki
 
- Konkurs plastyczny "Gmina Choczewo- moja mała ojczyzna"
 
- Konkurs recytatorski
 
 
Pozyskiwanie środków finansowych na realizację projektów:
 
"Glottodydaktyka w nauce pisania i czytania" - współfinansowany przez fundację BRE BANKU oraz fundację WBK Bank Dziecięcych Uśmiechów"
 
"ABC dobrej zabawy" - zrealizowany przy pomocy środków z fundacji BRE BANKU oraz fundacji AMICIS
 
"Podróż w zielony i niebieski świat przyrody"- dofinansowany przez FUNDACJĘ ENERGA
 
"8 dni w podróży"- dofinansowanie z fundacji KGHM POLSKA MIEDŹ
 
"Eduprzedszkolak"- wsparcie z firmy Ollineck (www.klocki.edu.pl)

Ostatnia aktualizacja: 2019-11-24